Privacyregeling

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt.

Onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft een bedrijf als Wings Business Care verplichtingen bij het verwerken van persoonsgegevens. Ook dragen wij de verantwoordelijkheid aan te tonen dat wij ons aan de wet houden.

Die verantwoordingsplicht houdt in dat wij moeten kunnen aantonen dat wij de juiste organisatorische en technische maatregelen nemen om aan de AVG te voldoen. Over die maatregelen leest u meer in ons privacyreglement.

Privacyreglement