Onze werkwijze

Voorop staat verhoging van de inzetbaarheid van uw medewerkers. Kern van onze aanpak is de-medicalisering bij verzuim en uitval. Uiteraard zijn ook uw andere arboverplichtingen bij ons in goede handen. Denk bijvoorbeeld aan een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E).

Ondersteuning met een juridische blik gedurende het hele traject van ziek- tot herstelmelding of re-integratie is standaard bij ons. Daarin ligt ons onderscheidend vermogen.

Met diezelfde juridische blik kijken wij naar uw verzuim- en arboreglementen en adviseren wij u bij ontslagprocedures, re-integratietrajecten en arbo-vraagstukken.

U kiest zelf voor de vorm waarin wij u onze diensten aanbieden: per verrichting of op abonnementsbasis. Flexibiliteit staat voorop, dus u kunt desgewenst een abonnement per maand weer opzeggen.

Voor welke samenwerkingsvorm u ook kiest, u bent verzekerd van de juiste ondersteuning conform de arbo- en sociale wetgeving. Inclusief de daaruit voortkomende verplichtingen als verslaglegging en dossieropbouw.