Functionaris Gegevensbescherming

Om de gegeven die wij in beheer hebben goed te kunnen beschermen, hebben wij een functionaris gegevensbescherming aangesteld.

De functionaris gegevensbescherming heeft in art. 39 AVG belangrijke taken toebedeeld gekregen. Ook onze functionaris gegevensbescherming voert deze taken uit. Dat betreft onder meer: het informeren van onze organisatie, het adviseren over verplichtingen die uit de AVG voortvloeien en toe te zien op het naleven van de AVG.

Om deze taken goed uit te kunnen voeren is onze functionaris gegevensbescherming deskundig op het gebied van gegevensbescherming en van de verwerkingspraktijken bij onze organisatie. Onze functionaris gegevensbescherming verricht zijn werk onafhankelijk.

Wilt u contact met onze functionaris gegevensbescherming? Stuur dan een e-mailbericht aan privacy@wings-bc.com. Onze functionaris gegevensbescherming neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op.