Onze diensten

Vanuit de wet heeft u als werkgever een zorgplicht voor uw werknemers: zorgen voor een veilig en gezonde werkomgeving en werkklimaat. Daarnaast verlangt de wetgever van u een extra inspanning bij kortdurend en langdurend verzuim. Dat vraagt om kennis & kunde die waarschijnlijk buiten uw eigen aandachtsgebied vallen.

Wings Business Care helpt ondernemers bij goed werkgeverschap. Met ondersteuning bij en juridisch advies over:

  • Arbeidsomstandigheden (Arbo)
  • Human Resources
  • Loonbelasting & fiscaliteit
  • Re-integratie
  • Sociale Zekerheid
  • Verzuimbegeleiding